Busness a Rheolaeth

Cyfleoedd Adwerthu

Gyrfaeodd yn Ddiwydiant

Hyfforddiant Arfon Dwyfor – Darparwyr Hyfforddiant Galwedigaethol

Sefydlwyd ADT yn 1983 ac rydym wedi tyfu i fod yn un o’r darparwyr hyfforddiant arweiniol yng Nghymru. Wrth gydweithredu gyda’r Llywodraeth Cymru rydym wedi datblygu perthynas cadarn a pharhaol gyda chyflogwyr bach, canolig a mawr i ddarparu hyfforddiant ac asesiad o ansawdd tuag at Brentisiaeth Sylfaenol, Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch i weithwyr yn y gwethle.

Dros y blynyddoedd rydym wedi adeiladu cofnod cryf o uchafu llwyddiant dysgwr a gennym lefel cyrhaeddiad uchel yng Nghymru. Rydym yn hyfforddi drwy’r dywysogaeth. Rydym yn adnabod y pwysigrwydd o dywysogaeth. Rydym yn adnabod y pwysigrwydd o ddefnyddio’r iaith Gymraeg ac yn ei gefnogi a hyrwyddo fel yr angen i gymundeau rydym yn gwasanaethau.

Datganiad o Fwriad

Hyrwyddo dysgu gydol oes, ymateb i amrywiaeth a darparu cyfleoedd dysgu dweyieithog o’r radd flaenaf fel y gall pob un o’n dysgwyr gyrraedd eu potensial wrth i ni ddatblygu ein staff yn barhaus.

Datganiad o Weledigaeth

Ein Gweledigaeth ni yw: Flwyddyn ar ôl blwyddyn bydd HAD a’i bobl yn cael eu cydnabod fel y darparwyr dwyieithog gorau a’r rhai â’r mwyaf o alw amdanynt yn y naes hyfforddiant galwedigathol yng Nghymru.

Twitter Bird

Natalie’s Diploma in Children’s Care

Natalie’s Diploma in Children’s Care

Natalie Roberts from Cylch Meithrin Nefyn, has achieved her Diploma in Children's Care, Learning and Development Level 3. If you or someone you know, would like to do a similar course, please contact Sue Edwards of ADT, email: sueeds@adt.ac.uk, Tel: 01286...

read more
Elena’s Qcf Diploma in Children’s Care

Elena’s Qcf Diploma in Children’s Care

Elena Williams has completed Qcf Diploma in children's care, learning and development level 3 framework. Elena, previously of Meithrinfa Hen Ysgol, Porthmadog has now moved on to Ysgol Y Gorlan in Tremadog. If you or someone you know, would like to do a...

read more

Pin It on Pinterest

Share This