Busness a Rheolaeth

Cyfleoedd Adwerthu

Gyrfaeodd yn Ddiwydiant

Hyfforddiant Arfon Dwyfor Cyf

Darparwyr Hyfforddiant Galwedigaethol
Mae’r pleidleisio ar gyfer y Gwobrau Prentisiaethau
2022 yn awr ar agor - ewch i https://gwobrau.gllm.ac.uk i bleidleisio!

Yr enwebai gyda’r mwyaf o bleidleisiau ym mhob categori fydd yn ennill, a bydd panel yn ymgynnull yn y flwyddyn newydd i ddewis Prif Brentis y Flwddyn.

 

Christmas 2021
Christmas 2021

Fyddwn ar gau o 24ain Rhagfyr ac yn ail agor ar y 4ydd o Ionawr.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Gweinyddu Busnes

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gweinyddu Busnes ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon mewn amgylchedd busnes/swyddfa.

Trin Gwallt

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gwallt a Harddwch ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn y diwydiant.

Gofal Plant

Drwy gyflawni’r Prentisiaeth Gofal, Dysgu & Datblygiad Plant ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i sicrhau eich bod yn cwrdd â safonau’r diwydiant

Gweithgynhyrchu

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gweithgynhyrchu ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn y diwydiant allweddol hwn.

Gwasanaethau Glanhau & Cefnogi

Mae’r Brentisiaeth hon yn gyfle i chi ddysgu am wahanol agweddau ar lanhau proffesiynol, o lanhau’r stryd gyda pheiriannau i gynnal a chadw lloriau caled.

Adwerthu

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Adwerthu ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn yr amgylchedd adwerthu.

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Drwy gyflawni cymhwyster Gwasanaethau Cwsmeriaid ar y lefel briodol, bydd y dysgwr yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth i weithio’n effeithiol gyda chwsmeriaid.

Arweinydd Tim a Rheolaeth

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Arweinydd Tîm a/neu Reolaeth ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon mewn unrhyw amgylchedd rheoli.

Gwaith Warws a Dosbarthu

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gwaith Warws a Dosbarthu ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn y diwydiant gwaith warws, dosbarthu a logisteg.

Gweithgynhyrchu Bwyd a Diod

Drwy gyflawni cymhwyster neu gymwysterau Gweithgynhyrchu Bwyd ar y lefel briodol, byddwch yn datblygu ac yn cryfhau’r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio’n effeithlon yn y diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod.

Hyfforddiant Arfon Dwyfor – Darparwyr Hyfforddiant Galwedigaethol

Sefydlwyd ADT yn 1983 ac rydym wedi tyfu i fod yn un o’r darparwyr hyfforddiant arweiniol yng Nghymru. Wrth gydweithredu gyda’r Llywodraeth Cymru rydym wedi datblygu perthynas cadarn a pharhaol gyda chyflogwyr bach, canolig a mawr i ddarparu hyfforddiant ac asesiad o ansawdd tuag at Brentisiaeth Sylfaenol, Prentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch i weithwyr yn y gwethle.

Dros y blynyddoedd rydym wedi adeiladu cofnod cryf o uchafu llwyddiant dysgwr a gennym lefel cyrhaeddiad uchel yng Nghymru. Rydym yn hyfforddi drwy’r dywysogaeth. Rydym yn adnabod y pwysigrwydd o dywysogaeth. Rydym yn adnabod y pwysigrwydd o ddefnyddio’r iaith Gymraeg ac yn ei gefnogi a hyrwyddo fel yr angen i gymundeau rydym yn gwasanaethau.

Datganiad o Fwriad

Hyrwyddo dysgu gydol oes, ymateb i amrywiaeth a darparu cyfleoedd dysgu dweyieithog o’r radd flaenaf fel y gall pob un o’n dysgwyr gyrraedd eu potensial wrth i ni ddatblygu ein staff yn barhaus.

Datganiad o Weledigaeth

Ein Gweledigaeth ni yw: Flwyddyn ar ôl blwyddyn bydd HAD a’i bobl yn cael eu cydnabod fel y darparwyr dwyieithog gorau a’r rhai â’r mwyaf o alw amdanynt yn y naes hyfforddiant galwedigathol yng Nghymru.

Twitter Bird

Natalie’s Diploma in Children’s Care

Natalie’s Diploma in Children’s Care

Natalie Roberts from Cylch Meithrin Nefyn, has achieved her Diploma in Children's Care, Learning and Development Level 3. If you or someone you know, would like to do a similar course, please contact Sue Edwards of ADT, email: sueeds@adt.ac.uk, Tel: 01286...

read more
Elena’s Qcf Diploma in Children’s Care

Elena’s Qcf Diploma in Children’s Care

Elena Williams has completed Qcf Diploma in children's care, learning and development level 3 framework. Elena, previously of Meithrinfa Hen Ysgol, Porthmadog has now moved on to Ysgol Y Gorlan in Tremadog. If you or someone you know, would like to do a...

read more

Pin It on Pinterest

Share This